Δημοσιεύτηκε

21. Dec 2018

Η εφαρμογή διαχείρισης δραστηριοτήτων OnGea

Η OnGea Activity Admin App διευκολύνει την οργάνωση εκδηλώσεων για νέους. ειδικά για εκδηλώσεις όπου ένας ή περισσότεροι οργανισμοί στέλνουν συμμετέχοντες σε έναν οργανισμό υποδοχής, όπως οι διεθνείς ανταλλαγές νέων.

Το δίκτυό μας διοργανώνει διεθνείς ανταλλαγές από το 2004. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ορισμένες επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που θέλαμε να απλουστεύσουμε, διατηρώντας παράλληλα αυτές τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Αναπτύξαμε την εφαρμογή Admin OnGea Admin για να επιτύχουμε αυτό το στόχο.

Η εφαρμογή διαχείρισης δραστηριοτήτων OnGea επιτρέπει στους οργανισμούς:

  • Να διαχειρίζονται τις δικές τους πληροφορίες οργανισμού
  • Για να προσθέσετε νέους οργανισμούς συνεργατών
  • Δημιουργία Έργων, ως πλαισίου για συγκεκριμένες δραστηριότητες. και να ανεβάσετε τα λογότυπα των έργων και τις πληροφορίες χρηματοδότησης.
  • Δημιουργία Δραστηριοτήτων με γενικές πληροφορίες, με προαιρετικά έντυπα εγγραφής στο διαδίκτυο, με χώρους (χώρους) και χρονοδιαγράμματα.
  • Για να δημιουργήσετε Προφίλ για τους συμμετέχοντες - ή για να κάνετε τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τα δικά τους προφίλ, ενεργοποιώντας τις φόρμες εγγραφής στο διαδίκτυο για εξωτερικούς επισκέπτες.
  • Δημιουργία Κινητικότητας (μια Κινητικότητα είναι η συμμετοχή ενός ατόμου σε μία Δραστηριότητα) με βάση τα Προφίλ Συμμετεχόντων - ή για να κάνουν οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τις δικές τους κινητικές δυνατότητες, επιτρέποντας τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων εγγραφής
  • Να εξάγετε λίστες βάσει αυτών των Κινημάτων. όπως λίστες υπογραφών συμμετεχόντων ή κατάλογο CSV που μπορεί να εισαχθεί απευθείας στο Εργαλείο κινητικότητας της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις κινητικές δυνατότητες στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Το OnGea Activity Admin Admin τροφοδοτεί τόσο το δημόσιο κανάλι της OnGea Website όσο και το OnGea Mobile App για συμμετέχοντες, με δεδομένα και εικόνες.


OnGea Activity Management Overview

Tags

OnGea Basics

Συντάκτης

μ' αρέσει, το μοιράζομαι