Χώρα

RO

Οργάνωση

EuroEst Youth Foundation

Tηλέφωνο

+40722289076

Κωδικός PIC

948794346

Ταχυδρομικός κώδικας

050527

Διεύθυνση

Str. Dr. Clunet 4A, sector 5

Πόλη

Bucharest

Διεύθυνση e-mail

office@euroest.org

Ιστοχώρος

http://www.euroest.org

Ακρώνυμο

EE

EuroEst Youth Foundation

Το Ίδρυμα Νεολαίας EuroEst είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1997 με σκοπό την προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συμφερόντων των νέων.

Οι στόχοι της οργάνωσής μας είναι: να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων των νέων και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της νεολαίας · να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας · να αναπτύξουν αλληλεγγύη και να προωθήσουν την ανοχή, να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των νέων, με στόχο την επίτευξη συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση · Προωθήστε στους νέους τις πολιτικές και δημοκρατικές ιδέες.

Φωτογραφία: Απόδοση από τους συμμετέχοντες στο EuroEst - © Aileen Wessely.

Χώρα

RO

Οργάνωση

EuroEst Youth Foundation

Tηλέφωνο

+40722289076

Κωδικός PIC

948794346

Ταχυδρομικός κώδικας

050527

Διεύθυνση

Str. Dr. Clunet 4A, sector 5

Πόλη

Bucharest

Διεύθυνση e-mail

office@euroest.org

Ιστοχώρος

http://www.euroest.org

μ' αρέσει, το μοιράζομαι