Από

10. Jun 2018

Έως

13. Jun 2018

OnGea Meeting Rotterdam

Διακρατική συνάντηση έργου #3

Τον Ιούνιο του 2018, πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ / Κάτω Χώρες η τρίτη και τελευταία διακρατική συνάντηση έργου OnGea. Η διαδικασία του έργου συζητήθηκε και αξιολογήθηκε, η διαδικασία μετάφρασης αναθεωρήθηκε. Τα πρωτότυπα δοκιμαστικά αποτελέσματα από διεθνή προγράμματα ανταλλαγής συλλέχθηκαν, νέες εκδόσεις των πρωτοτύπων ελέγχθηκαν από την κοινοπραξία και έγιναν σχέδια διάδοσης.

Η παρουσίαση του PowerPoint που δημιουργήθηκε για την παρουσίαση του συστήματος OnGea στα συμβάντα πολλαπλασιαστών παρουσιάστηκε, συζητήθηκε και συλλέχθηκε ανατροφοδότηση για βελτίωση. Οι εκδηλώσεις πολλαπλασιαστή προγραμματίστηκαν λεπτομερώς, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων προτύπων. Επίσης, σχεδιάστηκε μια ενδιάμεση ιστοσελίδα που παρουσιάζει τα εργαλεία OnGea (και αργότερα υλοποιήθηκε στο ongea.eu, πριν ο πραγματικός ιστότοπος παρουσίασης OnGea μεταφερθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ίδια διεύθυνση). Επίσης, σχεδιάστηκε η τελική αφήγηση και η χρηματοοικονομική αναφορά.

Συνάντηση φωτογραφίας από τον Dainius Babilas.

Project

OnGea

μ' αρέσει, το μοιράζομαι