Δημοσιεύτηκε

27. Jan 2019

Απαιτήσεις

Το OnGea έχει απαιτήσεις συστήματος σε τρία επίπεδα:

 1. Απαιτήσεις για διακομιστή / διαδικτυακό χώρο που εκτελεί σύστημα OnGea
 2. Απαιτήσεις για προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο σύστημα OnGea
 3. Απαιτήσεις για smartphone για την εκτέλεση της εφαρμογής Mobile OnGea

1. Απαιτήσεις για διακομιστή / διαδικτυακό χώρο που εκτελεί σύστημα OnGea

Το σύστημα OnGea χρησιμοποιεί το CMS Drupal 8 ως κεντρικό σύστημα. Έτσι, για να εκτελέσετε ένα σύστημα OnGea, ένας διακομιστής / webspace πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις για ένα σύστημα Drupal 8, το οποίο μπορεί να βρεθεί στο http://www.drupal.org/docs/8/system-requirement.

Θα χρειαστείτε ένα λειτουργικό διακομιστή ιστού όπως παρέχεται στο XAMPP ( https://en.wikipedia.org/wiki/XAMPP ), συμπεριλαμβανομένων:

 • διακομιστής HTTP Apache
 • Βάση δεδομένων MySQL / MariaDB
 • PHP (έκδοση 7.1.10 ή παραπάνω)

Το OnGea χρειάζεται πολλούς πόρους. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής ιστού έχει ρυθμιστεί ως εξής:

 • τουλάχιστον 2,5 gigabytes ελεύθερου χώρου στο δίσκο
 • PHP Έκδοση 7.1.10 ή παραπάνω, με
  • image library
  • OpenSSL
  • JSON
  • cURL
  • mbstring (Πολλαπλή σειρά)
  • OPcache
 • PHP FastCGI

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν στο αρχείο php.ini:

 • max_execution_time = 100
 • memory_limit = 128
 • post_max_size = 64m
 • upload_max_filesize = 64m

2. Απαιτήσεις για φυλλομετρητές που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο σύστημα OnGea

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια τρέχουσα έκδοση του Firefox (έκδοση 60 ή νεότερη έκδοση) όταν εργάζεστε με το σύστημα OnGea ως διαχειριστής. Τα περισσότερα άλλα τρέχοντα προγράμματα περιήγησης θα πρέπει επίσης να λειτουργούν. αλλά ο Firefox είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε περισσότερο για να δοκιμάσουμε το σύστημα. Για να εκτυπώνετε λίστες εξαγωγών, συνιστούμε το Chrome (έκδοση 70 ή νεώτερο), καθώς προσφέρει καλύτερη λειτουργικότητα εκτύπωσης.

3. Απαιτήσεις για Smartphone για εκτέλεση της εφαρμογής Mobile OnGea

Το OnGea Mobile App θα λειτουργεί με έξυπνα τηλέφωνα με τα λειτουργικά συστήματα:

 • Android 5 (ή νεότερη)
 • iOS 8.0 (ή νεότερη)

Χρειάζεται ορισμένα δικαιώματα συστήματος που πρέπει να δοθούν στην εγκατάσταση. Επίσης, η εφαρμογή OnGea Mobile App λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με ένα σύστημα OnGea που παρέχει δεδομένα στην εφαρμογή: Οι χρήστες της εφαρμογής OnGea Mobile App θα πρέπει να έχουν λογαριασμό χρήστη σε αυτό το σύστημα OnGea. πρέπει να καταχωρίσουν τη διεύθυνση URL αυτού του συστήματος OnGea και τα δεδομένα σύνδεσης τους από αυτό το σύστημα για να εισέλθουν στο OnGea Mobile App. Και πρέπει να είναι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες τουλάχιστον μιας Δραστηριότητας σε αυτό το σύστημα OnGea ώστε να μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιούν την OnGea Mobile App.

Φωτογραφία από τη διεθνή ανταλλαγή #YAfQRaV 2018 με τον Anbid Zaman, © Almut Elhardt.

Συντάκτης

admin

μ' αρέσει, το μοιράζομαι