Χώρα

HU

Οργάνωση

Subjective Values Foundation

Tηλέφωνο

+361 6043161

Κωδικός PIC

949551625

Ταχυδρομικός κώδικας

1013

Διεύθυνση

Alagút utca 1.

Πόλη

Budapest

Διεύθυνση e-mail

foundation@szubjektiv.org

Ιστοχώρος

https://szubjektiv.org

Ακρώνυμο

SVF

Subjective Values Foundation

Το Ίδρυμα υποκειμενικών αξιών αποσκοπεί στη στήριξη ενός διαρκούς διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, στη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας και στην προώθηση των ευρωπαϊκών ιδεωδών στην Ουγγαρία.

Ιδρύσαμε το Ίδρυμα Υποκειμενικών Αξιών το 2002. Κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε ευκαιρίες στους νέους να συνειδητοποιήσουν τις δημιουργικές τους ιδέες και να υλοποιήσουν έργα που τονίζουν την πολιτιστική ποικιλομορφία μαζί τους.

Στόχος μας είναι επίσης να στηρίξουμε την εκπαίδευση των νέων από μειονεκτούσες ομάδες, να προωθήσουμε την κοινωνική τους ένταξη, να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τις κοινωνικές ανισότητες, να δημιουργήσουμε μια αειφόρο κοινωνία και να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά ιδεώδη στην Ουγγαρία.

Φωτογραφία από εργαστήριο στο έργο "Art4Act - Τέχνη εν δράσει για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς". © Hanna Eichner.

Χώρα

HU

Οργάνωση

Subjective Values Foundation

Tηλέφωνο

+361 6043161

Κωδικός PIC

949551625

Ταχυδρομικός κώδικας

1013

Διεύθυνση

Alagút utca 1.

Πόλη

Budapest

Διεύθυνση e-mail

foundation@szubjektiv.org

Ιστοχώρος

https://szubjektiv.org

μ' αρέσει, το μοιράζομαι